Systemy odgromowe

  • W sprzedaży posiadamy szeroką gamę pokryć, w tym dachówki ceramiczne, cementowe, płaskie, czy karpiówki. Proponujemy też pokrycia z blachy, w tym blachodachówki. Posiadamy też wiele przydatnych akcesoriów, między innymi akcesoria montażowe, systemy odgromowe i wszystko czego potrzeba do prawidłowego zamontowania dachu.

  • Zadaniem systemu odgromowego jest zapewnienie ochrony istot żywych i obiektów budowlanych przed konsekwencjami wyładowań atmosferycznych. Zadaniem instalacji odgromowej jest kontrolowane przyjęcie prądu piorunowego i odprowadzenie go, najkrótszą drogą, do uziemienia. Systemy instalacji odgromowej dzielimy na trzy strefy: zwodów na dachu, przewodów odprowadzających i uziomów. Strefa zwodów posiada najwięcej zróżnicowanych elementów do montażu, między innymi zwodów pionowych i poziomych z uchwytami do każdego typu połaci dachowej, ściany i konstrukcji. Strefa przewodów odprowadzających zawiera osprzęt do przenoszenia po ścianach obiektów w różnych możliwościach: natynkowo, w ociepleniu lub w systemach naprężnych. Strefa uziomów jest w grupie robót zanikowych, znaczy to, że po ich ukończeniu są one niewidoczne, zakopane w ziemi. Poprawnie wykonane uziemienie ma zasadnicze znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu instalacji odgromowej. Norma PN-EN 62305 określa dwa typy uziemienia. Uziom typu A który zawiera uziomy poziome i pionowe montowane na zewnątrz obiektu ochranianego, połączone do każdego przewodu odprowadzającego. Uziom typu B zawiera otok, wykonany na zewnątrz budynku, który jest w kontakcie z gruntem na długości wynoszącej co najmniej 80% całej jego długości . Do uziomu typu B włącza się również uziom fundamentowy i kratowy. Dla uziemienia instalacji odgromowych rezystancja nie powinna przekraczać wartości 10 Ω przy każdym złączu kontrolnym. Wartość rezystancji uziemienia należy potwierdzić powykonawczym pomiarem elektrycznym. Aktualnie w niektórych zapisach umów z ubezpieczycielami zawarte jest zastrzeżenie uzbrojenia obiektu budowlanego w system instalacji odgromowej rozszerzając jej zakres o instalację przeciwprzepięciową. Prawo budowlane również nakłada wymogi wyposażenia budynków w instalację odgromową według obowiązujących norm.

    Systemy instalacji odgromowej firmy Elko-bis zakupisz w firmie Bautop.

    Follow by Email
    Instagram