Systemy odgromowe

 • Mamy w sprzedaży szeroką gamę pokryć, w tym produkty ceramiczne, cementowe, płaskie oraz karpiówki. Proponujemy pokrycia z blachy, w tym również blachodachówki. Oferujemy wiele przydatnych dodatków dachowych, między innymi akcesoria montażowe, systemy odgromowe i wszystko, czego potrzeba do prawidłowego zamontowania dachu.

 • systemy odgromowe

  System odgromowy zapewnia ochronę istot żywych i obiektów budowlanych przed konsekwencjami wyładowań atmosferycznych. Zadaniem instalacji odgromowej jest kontrolowane przyjęcie prądu piorunowego i odprowadzenie go, najkrótszą drogą, do uziemienia. Systemy instalacji odgromowej dzielimy na trzy strefy: zwodów na dachu, przewodów odprowadzających i uziomów. Strefa zwodów obejmuje najwięcej zróżnicowanych elementów do montażu, między innymi zwodów pionowych i poziomych z uchwytami do każdego typu połaci dachowej, ściany i konstrukcji. Strefa przewodów odprowadzających zawiera osprzęt do przenoszenia po ścianach obiektów w różnych możliwościach: natynkowo, w ociepleniu lub w systemach naprężnych. Strefa uziomów jest natomiast zakopana w ziemi.

  Poprawnie wykonane uziemienie ma zasadnicze znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu instalacji odgromowej. Norma PN-EN 62305 określa dwa typy uziemienia. Uziom typu A zawiera uziomy poziome i pionowe montowane na zewnątrz obiektu ochranianego, połączone do każdego przewodu odprowadzającego. Uziom typu B zawiera otok, wykonany na zewnątrz budynku, który jest w kontakcie z gruntem na długości wynoszącej co najmniej 80% całej jego długości. Do uziomu typu B włącza się również uziom fundamentowy i kratowy.

  Dla uziemienia instalacji odgromowych rezystancja nie powinna przekraczać wartości 10 Ω przy każdym złączu kontrolnym. Wartość rezystancji uziemienia należy potwierdzić powykonawczym pomiarem elektrycznym. Aktualnie w niektórych zapisach umów z ubezpieczycielami zawarte jest zastrzeżenie uzbrojenia obiektu budowlanego w system instalacji odgromowej, rozszerzając jej zakres o instalację przeciwprzepięciową. Prawo budowlane również nakłada wymogi wyposażenia budynków w instalację odgromową według obowiązujących norm.

  Systemy instalacji odgromowej firmy Elko-bis zakupisz w firmie Bautop.

  Konieczność instalacji systemów odgromowych

  Wyładowania atmosferyczne wyzwalają energię o bardzo dużej sile, a temperatura wewnątrz pioruna sięga nawet 1500 stopni Celsjusza. Jeżeli energia nie zostanie odprowadzona do ziemi, to można spodziewać się zniszczenia budynku, urządzeń elektrycznych, a nawet pożaru. Systemy odgromowe montuje się na dowolnym pokryciu dachowym.

  Dobrej jakości instalacja odgromowa zabezpiecza cały obiekt przed piorunami – nie tylko dach, ale również konstrukcję ścian. Kwestię doboru systemów odgromowych określają przepisy, w których bierze się pod uwagę klasę odgromową budynku. Na tej podstawie możliwe jest zweryfikowanie, czy dana instalacja sprawdzi się w konkretnym przypadku. Do jej obliczenia wykorzystuje się specjalistyczne programy. Prawidłowo dobrany system będzie ściągał energię z pioruna i przeprowadzał ją przewodami do uziomów, które rozproszą ją i skierują do ziemi. W ten sposób zostanie wyrównana różnica potencjałów.

  O tym, czy montaż systemów odgromowych w konkretnym budynku jest obowiązkowy, mówi norma PN-EN 62305-3:2011 – ochrona odgromowa. Taka instalacja jest niezbędna w budynkach użyteczności publicznej oraz przemysłowej. Jej montaż konieczny jest również w budowlach o wysokości ponad 15 metrów, których powierzchnia przekracza 500 metrów kwadratowych.