Stropy teriva

 • Zapewniamy również materiały niezbędne do budowy domu, takie jak bloczki betonowe, różnego rodzaju zaprawy i kleje, hydroizolacje, papy, beton komórkowy, silkę, porotherm, stropy teriva, systemy kominowe, płyty gk oraz osb, a także systemy suchej zabudowy, farby oraz akcesoria malarskie.

 • stropy teriva

  Strop jest to konstrukcja oddzielająca poszczególne kondygnacje budynków. Przenosi on obciążenia na elementy nośne konstrukcji domu takie jak ściany i słupy. Dolną powierzchnię stropu wykańcza się tynkiem gipsowym lub cementowo-wapiennym tworząc w ten sposób sufit, na górnej zaś powierzchni układana jest podłoga. Ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego stropy teriva możemy podzielić na:
  – belkowy czyli taki w którym elementem nośnym są belki żelbetowe o ułożeniu równoległym na których opierane są pustaki stropowe które mogą być żużlobetonowe lub keramzytowobetonowe, a wolne przestrzenie zalewane są betonem
  – gęstożebrowy w którym elementem nośnym są żebra oparte na ścianach, a przestrzeń pomiędzy belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi lub keramzytobetonowymi. Całość wypełnia się mieszanką betonową. Beton uzupełnia wolne przestrzenie pomiędzy pustakami tworząc żebra oraz warstwę nadbetonu

  Najważniejsze funkcje stropu to:

  • przenoszenie obciążeń stałych
  • przenoszenie obciążeń użytkowych
  • zwiększenie sztywności budynku
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia
  • ochrona pomieszczeń poszczególnych kondygnacji przed przenikaniem dźwięków oraz ciepła