Administratorem Państwa danych jest BAUTOP Spółka Jawna M. Hanyś, K. Matyjaszczyk z siedzibą 53-603 Wrocław, ul. Tęczowa 84 NIP 897-184-28-00 . Państwa dane przetwarzane będą w celu przygotowania oferty i obsługi zamówienia oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez BAUTOP Spółka Jawna M. Hanyś, K. Matyjaszczyk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do innego państwa lub organizacji międzynarodowej. Zgodnie z ustawą o rachunkowości dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym została wystawiona faktura. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani
 • partnerzy budowlani

BAUTOP | ul. Tęczowa 84 | 53-603 | Wrocław | biuro@bautop.pl